Strona głównaO klubie › Historia

Historia

Geneza sportu pływackiego w Słupsku

Wraz z oddaniem do użytkowania krytej pływalni w Słupsku, entuzjaści sportu pływackiego podjęli próby zorganizowania sportowej sekcji pływackiej. Ukoronowaniem tych dążeń było zawiązanie przez Panią Danutę Mierzejewską sekcji pływackiej przy Międzyszkolnym Klubie Sportowym. Kolejnym etapem zorganizowania już wyczynowego sportu pływackiego było powstanie w kwietniu 1987r. sekcji pływackiej przy klubie uczelnianym AZS-WSP. Stało się to możliwe dzięki dużej aktywności: Dariusza Gromulskiego - trenera pływania, kierownika Studium Wychowania Fizycznego przy Wyższej Szkole Pedagogicznej  oraz Franciszka Garszczyńskiego - pracownika naukowego Wyższej Szkole Pedagogiczne, sympatyka sportu pływackiego.

Powstanie oraz organizacja Miejskiego Towarzystwa Pływackiego 'MARLIN' w Słupsku

Miejskie Towarzystwo Pływackiego MARLIN powstało w lipcu 1992 roku z inicjatywy rodziców dzieci uprawiających sport pływacki, działaczy oraz szkoleniowców. Była to reakcja na dostrzegane i odczuwane zagrożenia dla funkcjonowania i rozwoju młodzieżowego sportu pływackiego w ramach struktur sportu akademickiego.

W założeniach, sport pływacki w Słupsku miał mieć charakter masowy, ogólnodostępny dla młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Dla znacznej grupy młodzieży miało to istotne znaczenie, ponieważ dawało możliwości nauki pływania, ogólnego rozwoju fizycznego, a w tym bardzo duże i skuteczne w rezultatach możliwości korekty wad postawy. Wyczyn sportowy miał być naturalną konsekwencją masowego charakteru tej dyscypliny. Zamiarem szkoleniowców oraz działaczy sekcji pływackiej było osiąganie wysokiego poziomu sportowego na szerokiej bazie młodzieży uprawiającej ten sport, co miało wyróżnić tę dyscyplinę sportu wśród innych. Nie respektowanie przez władze KU AZS-WSP tak określonych zasad oraz pojawiające się sprzeczności natury finansowej - środki przeznaczone przez władze lokalne na sekcję pływacką były wykorzystywane na inne cele - były bezpośrednimi przyczynami wystąpienia ze struktur sportu akademickiego i zawiązania Miejskiego Towarzystwa Pływackiego MARLIN w Słupsku. Zawodniczki i zawodnicy Towarzystwa w krótkim czasie osiągnęli znaczące wyniki w OGÓLNOPOLSKIM SYSTEMIE WSPÓŁZAWODNICTWA DZIECI I MŁODZIEŻY. Podopieczni trenerów Alicji Radke, Andrzeja Wróblewskiego,  Dariusza Gromulskiego wielokrotnie zdobywali medale na Mistrzostwach Polski juniorów. Sukcesy młodych pływaków nie oznaczały, że MTP MARLIN nie miał problemów. W przeciwieństwie do innych dyscyplin sportu Towarzystwo nie dysponowało własną bazą treningową. Odpłatnie wynajmowało pływalnie od Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Dotacje Urzędu Wojewódzkiego i Urzędu Miasta oraz znaczne kwotowo darowizny rodziców dzieci uprawiających sport pływacki nie pokrywały kosztów treningowych sekcji. Następstwem tego było obniżenie poziomu wyniku sportowego i rezygnacja wielu utalentowanych zawodników z uprawiania pływania.

Powstanie Towarzystwa Pływackiego 'SKALAR' w Słupsku

W listopadzie 1994r. z inicjatywy trenera Dariusza Gromulskiego powstało Towarzystwo Pływackie SKALAR Słupsk, którego głównym celem było utrzymanie wysokiego poziomu wybitnych słupskich pływaków. W pierwszym  roku działalności,  zajęcia treningowe kontynuowała  w SKALARZE utalentowana słupska pływaczka, brązowa medalistka MISTRZOSTW EUROPY JUNIORÓW Beata Kamińska. W późniejszym okresie dołączyli  do niej wielokrotni  medaliści  mistrzostw Polski juniorów Anna Pawlak oraz Szymon Kujat. W roku 2008 Towarzystwo Pływackie Skalar Słupsk otrzymało licencję Polskiego Związku Pływackiego.

 

vpinvestment-547.jpg

h2oshop-11650.jpg

berndorf-baderbau-10850.jpg

activenow-19209.jpg

Znajdź na facebook