Strona główna › Licencja

Licencja

Co jest potrzebne, by wyrobić licencję zawodniczą?

DOKUMENTY:

Zebrane poniżej dokumenty należy przesłać w jednej wiadomości na adres mkmaciomax@gmail.com :

  • zdjęcie twarzy zawodnika – wystarczy zrobione telefonem w formacie png, jpg, jpeg, rozmiar: do1 MB

  • numer PESEL

  • adres do korespondencji

  • uzupełnione i podpisane oświadczenie SEL. w formacie jpg, png, pdf, rozmiar: do 4 MB

  • aktualne badania sportowe lub zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania sportu/pływania – takie zaświadczenie może wydać : U dzieci lekarz pierwszego kontaktu, lekarz POZ, lekarz medycyny sportowej, u młodzieżowców 19-23 lata tylko lekarz medycyny sportowej

  • dokonanie opłaty za dany rok kalendarzowy w wysokości 80 złotych na konto klubowe z dopiskiem “Imię i nazwisko - licencja PZP 2022”

Znajdź na facebook

h2oshop-11650.jpg

berndorf-baderbau-10850.jpg

 

vpinvestment-547.jpg

activenow-19209.jpg